Recente foto’s

Philip FriskornNatuurfotograaf met een passie voor vogels

Skylark Productions is een klein bedrijf dat wordt gerund door Philip Friskorn. Philip Friskorn houdt zich vooral bezig met pure natuurfotografie, maar een deel van zijn werk omvat ook recreatie, toerisme en milieu. Het uitgebreide archief wordt benut voor het samenstellen van educatieve lezingen, boeken, wandversieringen en publicaties. Binnen Europa zijn Nederland en Scandinavië de belangrijkste werkgebieden. Buiten Europa spelen Japan, Noord-Amerika en het Caribisch gebied een belangrijke rol.

Foto-Shop

Bestel in mijn Foto-Shop één of meer van mijn afbeeldingen.
Er zijn veel mogelijkheden om voor u wandversieringen te verzorgen. Een canvasprint, een klassiek ingelijste foto met passepartout achter glas of een fotowand van 15 meter lengte. Alles is mogelijk, ook kleine bestanden voor internetgebruik. Ook voor andere producten kunt u terecht in mijn Foto-Shop.

Publicaties

Bekijk hier de video’s van TV Green-Fauna Film met medewerking van Philip Friskorn Philip Friskorn werkt mee aan een groot aantal videoproducties van TV Green/ Faunafilm. Hierin bezoeken we natuur-gebieden en belichten vogelsoorten. Bij de natuurgebieden wordt vaak gebruikt gemaakt van oude beelden die in de lange geschiedenis van Faunafilm zijn opgenomen en zo een beeld geven van het veranderende landschap.

Ketenpartners

In mijn werk ontmoet ik de volgende ketenpartners.
Het spreekt voor zich dat je in je werk met veel partners samenwerkt. Die samenwerking is belangrijk en mogelijk een inspiratiebron voor derden.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.